top of page

 

 

 

 

טיפים למשכנתא חכמה

 

 

  משכנתא חכמה היא משכנתא מנוהלת

 

כמו כל פעילות מורכבת בחיים, הלוואות משכנתא צריך לנהל. 

לנהל פירושו לדעת למה מורידים לכם באופן שוטף את הסכום שמנכים לכם (עם יד על הלב, מתי פעם אחרונה בדקת את זה?),

לנהל פירושו לדעת כיצד ניתן לשלם פחות ולבצע זאת.

לנהל פירושו לדעת מה קורה עם תנאי הסביבה, וכשהם משתנים (הן תנאי שוק והן תנאים אישיים),להתאים את הלוואות המשכנתא לשינוי בתנאים!

טיפ 1 - היכן לקחת את הלוואות המשכנתא

 

הלוואות משכנתא ניתן לקחת בישראל בבנקים ובחברות ביטוח.

הרגולציה והתנאים בין 2 סוגי המוסדות שונים כיוון שמפקחים עליהם רגולטורים שונים (המפקח על הבנקים בבנק ישראל מפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון והחיסכון במשרד האוצר אחראית על חברות הביטוח).

בכל מקרה, יש לבחון את התנאים שניתן לקבל בכל אחד מסוגי המוסדות, ולקחת את הלוואות המשכנתא במקום הכדאי ביותר לאחר בחינה (ולא אחוזי הריבית הם שקובעים).

טיפ 2- משכנתא הינה אוסף של הלוואות שונות בתנאים שונים, אפשר, כדאי וצריך להתאימן למודל עלויות "רזה".

 

למרות שקוראים להשקעה הזאת "משכנתא", הרי שכל מי שלקח אחת או עשה סקר שוק, יודע שמציעים לו מספר רב של הלוואות (בסלנג הבנקאי קוראים להלוואות הללו "משנים"), שכל אחת מהן מתחילה במועד מסויים, מסתיימת במועד מסויים, החישוב שלה מבוסס על בסיס מסויים ("עוגן"), ועלות הריבית שלה מסויימת לפחות לתקופת מחזור מוגדרת (חודש, שנה, שנתיים, חמש, שבע, עשר, ו"כל החיים").

כל ניסיון לכמת את הלוואות המשכנתא כיחידה אחת, הינו לפחות הטעיה עצמית ובפירוש מראה כי לא מתבצעת פעולת בקרת ההלוואות כנדרש על מנת לדעת כיצד לנהל את התמהיל שלהן באופן ה"רזה" ביותר הניתן 

(מנסיוננו בשטח עבור לקוחותינו, ניתן להקטין עלויות בהיקפים של עשרות אחוזים)

טיפ 3 - דרכים להגדלת הכנסה חודשית.

 

כללי הרגולציה שהנהיג המפקח על הבנקים מינואר 2014, קובעים דרישה מנדטורית מהבנקים המלווים הלוואות מגובות במשכנתא לא לאשר החזר חודשי (פרמטר המכונה בסלנג המקצועי Pi) שעולה על 50% מההכנסה הפנויה של משק הבית הלווה, ולא לאשר באופן רגיל החזר חודשי שעולה על 40% מההכנסה הפנויה של משק הבית. (למי שמבקש בין 41%-50%, תתווסף תוספת סיכן = הגדלת הריבית שתידרש).

אם אתם עומדים לפני חסם הכנסות לצורך חישוב ההחזר החודשי, יש להפעיל יצירתיות על מנת להעמיד את ההחזר החודשי במסגרת המותרת.

זיהינו מספר רב של אפשרויות לדילוג על המגבלה, ואנו בטוחים כי בהיגיון בריא ניתן לאתר פיתרונות כשרים להתמודדות עם הבעיה שהציב המפקח על הבנקים. או שיותר פשוט לפנות אלינו שנסייע במעבר המשוכה הזאת גם כחלק משירותינו.

 

bottom of page