top of page

אומנה חדשות

החדשות שמשפיעות על הלוואת המשכנתא שלך

מאי 2014

המיתון כאן - והציבור לא פועל להערך לנושא

 

המדדים השונים המודדים ומציגים את מצב השוק מראים עצירת פעילות משקית. החזאים הופתעו מרמת מדד המחירים לצרכן שנמצא בנסיגה ומעיד כי הציבור הפסיק לקנות, אך מעיד גם שמחירי הדיור ממשיכים לעלות בקצב גבוהה למרות עצירת העיסקאות הנובעת מתוכנית האוצר למע"מ "0". במצב המסתמן, הערכת החזאים הינה שמדד יוקר המחיה בשנת 2014 יהיה נמוך מממד 2013 ויעמוד על 1.3%-1.7%. לאור כל המידע, מומלץ להערך לתקופות קשות שצפויות ממחצית 2015.

 

 

בפירסום החודשי של בנק ישראל דיווח לציבור על הדיונים המוניטריים שנערכו בבנק ישראל בעניין החלטה על גובה הריבית לחודש יוני 2014. מוצגת תחזית צמיחת המשק וכיוצ"ב, התמונה העולה לגבי האינפלציה הינה של המשך אינפלציה נמוכה ב-12 החודשים הקרובים (כיום עומד על 1.0%), מה שיגרום לעליה מתונה של מרכיבי ההלוואות הצמודות. נראה גם שריבית הפריים תרד בעוד 0.25% בדיון הריבית של חודש יוני 2014.

תוצאת הירידה של עלויות ריבית הפריים מורגשות בשוק בהקטנת אחוז ההנחה שהבנקים נותנים ללווים (החודש הבנקים לא מציעים יותר הלוואות בעוגן פריים בגובה P-0.9% כפי שהכרנו ובבנק מסויים אפילו יקרו את הריביות ב0.14% על ידי הקטנת המשתנה הקבוע.

 

השינויים שחלים בשוק האמריקאי ובאירופה נותנים בסיס סביר להניח שנראה עליות ריבית בישראל מהמחצית השניה של שנת 2015.

 

 

הצעתנו לאור ההתפתחות והערכת התפתחויות צפויות הינה לבצע היום את בדיקת תמהיל הלוואת המשכנתא שלכם, על מנת לבחון את יעילותה והיותה הזולה והיעילה ביותר במונחי עלויות להחזר. ביצוע מיחזור כיום, יאפשר לך לקבע ריביות זולות הסטורית וליצור הגנת ריביות לקראת השינויים הצפויים.

לביצוע בדיקה ללא התחייבות, ניתן לפנות באמצעות דף הקשר אלינו.

 

...קרא עוד
bottom of page