top of page

אומנה חדשות

החדשות שמשפיעות על הלוואת המשכנתא שלך

ינואר 2015

הבנקים ייקרו את עלויות הלוואות הדיור (משכנתא)

 

החודש אנו צופים בתמונת שוק לפיה הבנקים ייקרו את הריביות באופן גורף.

על בסיס המידע שנאסף מתחילת החודש בבנקים אנו רואים התייקרות הריביות בטווח של 0.3%-0.5%

 

 

בחלק מהבנקים הקטינו את נפח תת ההלוואות הניתנות בעוגן ריבית הפריים ל25% במקום 33% שהיא תקרת ההלוואות מסוג זה שמאשר בנק ישראל לתת.

 

מאובחן גם מהלך של הבנקים לנסות לגרום ללקוחות לקחת את ההלוואות במודל קל"צ (הלוואה קבועה לא צמודה) ועידוד על ידי השארת הריביות בסוג הלוואות זה במחירים הקודמים. למי ששוקל לקחת הלוואה במודל קל"צ, מומלץ לבצע חישוב עלויות עתידיות ולא להיצמד לאמונה (השגויה) כי ההלוואה כדאית. בפועל מדובר באחת מסוגי ההלוואות היקרות ביותר הקיימות.

מהלך ההתייקרויות הינו חלק מתהליכי הגידול בעלויות של הדיור שלצערנו ממשיך להתייקר עקב תהליכים פוליטיים ואי הצלחת הממשלה לעצירת הגידול בעלויות. על בסיס המצב הפוליטי הנוכחי, נראה כי לא תהיה התקדמות בהוזלת הדיור בחצי השנה הקרובה למעט הכרזות פוליטיות של ערב בחירות, ומומלץ לכלכל את העניינים שלכם בהתאם לכך.

 

 

קושי נוסף שנוצר לאחרונה לבעלי דרכונים זרים ובעיקר של ארצות הברית עקב הפרשה של בנק לאומי עם שלטונות החוק שם הוא הדרישה של הבנקים לקבל מלקוחות בעלי דרכון זר מידע נוסף על התנהלות הכספים שלהם והצהרה על גילוי לשלטונות המדינה מנפיקת הדרכון של הטרנזקציות הכספיות המתבצעות.

מי שאינו ערוך לכך, צפוי לעיכובים בשחרור כספי הלוואות משכנתא.

 

 

...קרא עוד
bottom of page