top of page

ביצועים ביוני 2014 - עידכוני יעול

מה עשינו החודש - בימת הייעול

יוני 2014

לקוחות משפרים את מצבם - עידכון יוני

 

שוק הלוואות המשכנתא הנו שוק מורכב ביותר במובנים של ריבוי הפרמטרים והשינויים הרגולטוריים שחלים בהם כל העת. אנו יודעים שמי שאינו מומחה בתחום, לא יצליח להגיע לתמהיל משכנתא יעיל, גם אם ישקיע המון זמן ואנרגיה סביר להניח שיפספס כיוון שמדובר במורכבויות במימדים שונים, שבהתנהלות אנושית רגילה, לא יחשוב אף אחד שעוצמת הפרמטרים כל כך משמעותית.

 

 

סיפורי הלקוח בחודש מאי ויוני מורכבים ממספר לקוחות שלקחו הלוואת משכנתא לרכישת דירה ראשונה, מספר לקוחות שעשו מחזור משכנתא לייעול עלויות המשכנתא הקיימת, ולקוחות משפרי דיור.

 

פגשנו החודש בלקוחות שלקחו הלוואה באחוז מימון מירבי, כאשר יכולת ההחזר הקיימת, לא מאפשרת לתכנן הלוואת משכנתא יציבה ויעילה, הטיפול שבוצע, היה שימוש חלקי בהלוואה משתנה כל 5 שנים (הלוואה מסוכנת עקב חוסר יציבות וסיכון ייקור ודאי), כאשר מעקב קבוע יאפשר לשנות את ההלוואה להלוואה בריבית קבועה במועד הראשון שיתאפשר. 

 

בביצועים אחרים, בוצעו שינויים למביאים לייעול כה גבוה שחלק מהלקוחות לא האמינו באיזה תנאי מימון פעלו עד לביצוע השינוי.

 

אנו מגדירים מבחן ייעול כמבדק בו אנו בודקים מה העלות הצפויה לכל שקל הלוואה בתסריטי ריבית ואינפלציה זהים (וראליים ככל שניתן על בסיס מיטב המידע הגלוי הקיים).

אם ממוצע ההחזר לכל שקל הלוואה בהלוואות הממוצעות בשוק הינו 1.89 ש"ח לכל שקל הלוואה, הצלחנו להגיע למצב בו הלקוח יחזיר 1.25 ש"ח לכל שקל הלוואה בממוצע.

 

 

התוצאות הינן ייעול עלויות מתוכנן של יותר מ-50%, וקיצור משך חיי ההלוואות (עם אותו החזר חודשי) בכ-8 שנים.

 

לא נלקחים בחשבון הייעול חסכונות של מוצרים נלווים מחוייבים כגון ביטוח חיים ללווים וכו' שגם הן מבטאות חיסכון נוסף צפוי של עשרות אלפי ש"ח.

 

הצעתנו לאור המידע המרתק והמורכב אצל כל בעל הלוואת משכנתא הינה לבצע היום את בדיקת תמהיל הלוואת המשכנתא שלכם, על מנת לבחון את יעילותה והיותה הזולה והיעילה ביותר במונחי עלויות להחזר. לביצוע בדיקה ללא התחייבות, ניתן לפנות באמצעות דף הקשר אלינו.

 

...קרא עוד
bottom of page