top of page

אומנה חדשות

החדשות שמשפיעות על הלוואת המשכנתא שלך

מרס 2014

מחירי הריביות בהלוואות משכנתא מתייקרים

 

שהייה בשטח ופגישות בסניפי הבנקים השונים מעלות כי מאז תחילת חודש מרץ 2014, הבנקים נותני הלוואות המשכנתא מבצעים מהלך של ייקור מחירים.

בעוד שהמשק הישראלי כולו עוסק בהוזלת מחירי הדיור, הבנקים המעמידים הלוואות משכנתא מייקרים את העלויות.

 

 

נמצא כי בהלוואות משכנתא שמוצעות מאז תחילת מרץ, חלה התייקרות בריבית על הלוואות מבוססות עוגן ריבית פריים.יצויין כי מדובר במרכיב הלוואה שהינו הזול ביותר בעלויותיו בין סוגי ההלוואות המועמדות ללקוחות, הגם שהוא נחשב למסוכן ביותר עקב מהירות השינוי שעשויה לחול בו (יכולה להיות גם יומית, ועל פי שיקול בנק ישראל בלבד).

כידוע מזה מספר שנים, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, הגביל את היקף סוג הלוואה זאת עד כדי 1/3 מהיקף הלוואת המשכנתא הניתנת עקב הסיכונים הכרוכים בה ללקוחות שאינם מומחים בשינויים בשוק (כל עליה של 1% בריבית הפריים, יעלה את ההחזר החודשי במרכיב זה ב-11%).

בשלוש השנים האחרונות, מצאנו בשוק הצעות להלוואות מבוססות עוגן פריים של ריבית הפריים פחות 0.9%-0.7% ככלל.

בבחינת הצעות שהתקבלו עבור לקוחותנו מתחילת חודש מרץ 2014, מסתבר כי שלושת הבנקים הגדולים לפחות הקטינו את ההפחתה במרכיב זה ב-0.14%-0.2% מתחילת החודש, דהיינו ייקור.

הייקור הזוחל האמור מייקר כמובן את עלויות המשכנתא ללווים חדשים, בה בשעה שמתחילת חודש מרץ הוזל מחיר ריבית הפריים על ידי בנק ישראל ב-0.25% לרמה בסיסית של 2.25%, ואנליסטים מדברים על עוד הורדה צפויה של 0.25%.

 

 

הצעתנו לאור ההתפתחות והערכת התפתחויות צפויות הינה לבצע היום את בדיקת תמהיל הלוואת המשכנתא שלכם, על מנת לבחון את יעילותה והיותה הזולה והיעילה ביותר במונחי עלויות להחזר. לביצוע בדיקה ללא התחייבות, ניתן לפנות באמצעות דף הקשר אלינו.

 

...קרא עוד
bottom of page