top of page

אומנה חדשות

החדשות שמשפיעות על הלוואת המשכנתא שלך

יולי 2016

הסערה בהלוואות לדיור (משכנתא) כאן.

 

שינויים דרמטיים בעלויות הריביות ומרכיבי ההלוואות

 

 

הבנקים שינו מדיניות, מגדילים מרווחים, והכל פתאום מתייקר בלי שהריביות במשק התייקרו. השינוי הצפוי הגיע.

השינוי הצפוי הגיע. החל מיוני 2016, הבנקים בבת אחת שינו מרווחים ומחירים בתוך כחודש, ונראה שכולם התיישרו לקו המגמה העולה.

השינויים הסוערים, מגיעים עם תוספות רעש, לפיהן ניתן להעריך כי מגמת ההסתייעות ביועצים מומחים מפריעה לבנקים, ולכן מנסים להפריד בין תעשיית הייעוץ למימון דיור לבין הלקוחות.

המגמות המאובחנות הינן שינויים בבנקים בהעמדת המימון (כבר אין 1/3 בפריים פחות קבוע, זה ירד עד כדי 20%.).

הפרוייקטים של מחיר למשתכן שיצאו לדרך מבחינת ביקוש הלוואות של הזוכים, פוגשים שוק מלווים ש/מייקר מחירים לאוכלוסיה זאת במיוחד.

מובחנת מגמה של שינוי במודל דחיפת המוצרים ללקוחות, על מנת ליצור ריתוק שלהם עם "עמלות פירעון מוקדם" גדולות יותר, על מנת להקטין לכאורה כדאיות מיחזורים והוזלות.

נושא תכנון תמהיל המשכנתא הרב שכבתי (פיתוח שלנו), הפך להיות קרדינלי יותר על מנת להקטין עלויות.

המרווח המוכרז של הבנקים עלה בשנה האחרונה בכ-100% (מ-0.8% ל-1.6%) ומסתן כי ימשיך לעלות.

אנו בתקופת אנומליה ממשית לפיה הריבית במשק (ריבית הפריים) תקועה מאז מרץ 2015 על 1.6%, וריביות המימון הנלקחות מתייקרות. לא ניכנס כאן להערכת הסיבות (שלא הוכרזו) אלא לעובדה שמצב השוק משתנה.

הבנקים גם מנסים להקטין את אחוזי המימון שההלוואות משרתות, כנראה על מנת להקטין סיכונים מבחינתם.

...קרא עוד
bottom of page