top of page

ביצועים באפריל 2014 - עידכוני יעול

מה עשינו החודש - בימת הייעול

אפריל 2014

לקוחות משפרים את מצבם - עידכון אפריל

 

שוק הלוואות המשכנתא הנו שוק מורכב ביותר במובן התנהגות מציעי המשכנתאות שמשתנות כל העת ומחייבות צפייה במדגם התנהגות והבנת המגמה של כל מציע הלוואות משכנתא. מורכבות זאת מוכפלת לפחות עקב היות כל סיפור לקוח סיפור מורכב ופרטני שלו. נכון שיש פרמטרים שמאפשרים להכניס את הסיפורים הפרטיים למסגרות מדידות, אך הרגולטור מצידו מקשה גם ומוסיף פרמטרים למשוואות.

 

 

 

סיפורי הלקוח בחודש אפריל מורכבים ממספר לקוחות שלקחו הלוואת משכנתא לרכישת דירה ראשונה, מספר לקוחות שעשו מחזור משכנתא לייעול עלויות המשכנתא הקיימת, ולקוחות משפרי דיור.

הייעול אצל לקוחות לוקחי הלוואת משכנתא בוצע בהשוואה להצעות בנקים שנראו להם טובות ועמדו לסגור על בסיסן עיסקה. אצל לקוחות מיחזור בסיס ההשוואה של העלויות הינו העלויות הצפויות של הלוואת המשכנתא הקיימת שלהם מול הלוואות המשכנתא החדשות וכנ"ל אצל לקוחות משפרי דיור.

הנחות העבודה שהשתמשנו בהן הינן:

א. להלוואות מבוססות עוגן פריים - ריבית פריים של 2.25% לשנה הקרובה,

    עם צפי עלייה בהמשך של עד 2% ב-5 השנים הקרובות.

ב. להלוואות בריבית קבועה צמודות למדד המחירים - מחירי ריבית כפי שהיו

    בחודש קודם בהתחשב באורך חיי ההלוואה.

ג. להלוואות עם ריבית משתנה כל 60 חודש צמודות למדד - פעולה לפי תחזיות

   השוק לתשואות אג"ח ל-60 חודש (ריבית "נורמלית" של 3.5%).

ד. עליית מדד המחירים לצרכן - על פי תחזיות החזאים כמפורסם על ידי בנק ישראל

   (ממוצע של 2.5% ב-5 השנים הקרובות, ולאחר מכן עליה ל-3%)

ה. סוגי הלוואות אחרים - על בסיס קונסנזוס מחירים כפי שבא לידי ביטוי באנליזות

    שוטפות של מספר בנקים מובילים ובתי השקעות מובילים בישראל.

 

התוצאות הינן ייעול עלויות מוצע מתוכנן של כ-62%, וקיצור משך חיי ההלוואות (עם אותו החזר חודשי) בכ-7.5 שנים.

 

לא נלקחו בחשבון הייעול חסכונות של מוצרים נלווים מחוייבים כגון ביטוח חיים ללווים וכו' שגם הן מבטאות חיסכון נוסף צפוי של עשרות אלפי ש"ח.

 

הצעתנו לאור המידע המרתק והמורכב אצל כל בעל הלוואת משכנתא הינה לבצע היום את בדיקת תמהיל הלוואת המשכנתא שלכם, על מנת לבחון את יעילותה והיותה הזולה והיעילה ביותר במונחי עלויות להחזר. לביצוע בדיקה ללא התחייבות, ניתן לפנות באמצעות דף הקשר אלינו.

 

...קרא עוד
bottom of page