top of page

אומנה חדשות

החדשות שמשפיעות על הלוואת המשכנתא שלך

יוני 2014

המיתון כאן - ובנק ישראל מנסה להערך

 

בחודש יוני נראה שמתחולל שינוי משמעותי בשוק הדיור. לאחר מספר חודשי דשדוש עקב המתנה לרגולציה חדשה (מע"מ "0", מחיר למשתכן, מהפכת הפרגולות וכו') מחד, והתדרדרות מדדים כלכליים שמעידים על מיתון, למרות שעדיין מפחדים לקרוא למצב מיתון (מפוטרים, ירידה בקניות של משקי הבית וכו') המדדים השונים המודדים ומציגים את מצב השוק מראים עצירת פעילות משקית. בנק ישראל מתחיל לפרסם לקראת סוף החודש תסריטי התמודדות עם המצב. בתסריטי הסיכון מדובר על מצב בו תהיה קריסה של 5-8% מבתי האב שלא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא. לאור כל המידע, מומלץ להערך לתקופות קשות שצפויות ממחצית 2015.

 

 

בפירסום דוח המצב של בנק ישראל עם הכותרת תוצאות מבחן קיצון מקרו-כלכלי למערכת הבנקאית המבוסס על תרחיש אחיד 2013-2014 . מוצגת תחזית הסיכון. למתעניינים שחפצים לקרוא את המידע באופן פשוט, כפי שמוצג בגלובס ניתן לקרוא כאן.

למרות שהיה צפוי כי ריבית בנק ישראל תרד החודש, הבנק החליט להשהות את השינוי והשאיר את הריבית הבסיסית על 0.75% (=ריבית הפריים = 2.25%.

 

סקירות עיתונאיות מציגות את החמרת מצב המימון לדיור, לפיו 25% מרוכשי הדיורות מקבלים סיוע במשכנתא נוספת מהורים וקרובים אחרים. נראה שמחירי הדיור המריאו לגבהים בלתי אפשריים והציבור מוצא פתרונות זמניים עד לשינוי שיגיע (הכלכלה תמיד מחזורית).

 

הצעתנו לאור ההתפתחות והערכת התפתחויות צפויות הינה לבצע היום את בדיקת תמהיל הלוואת המשכנתא שלכם, על מנת לבחון את יעילותה והיותה הזולה והיעילה ביותר במונחי עלויות להחזר. ביצוע מיחזור כיום, יאפשר לך לקבע ריביות זולות הסטורית וליצור הגנת ריביות לקראת השינויים הצפויים.

לביצוע בדיקה ללא התחייבות, ניתן לפנות באמצעות דף הקשר אלינו.

 

...קרא עוד
bottom of page