top of page

ביצועים ב- 2015 - עידכון

מה עשינו - בימת הייעול

 שנת 2015

מגמת הצלחת המודל מתחזקת על ידי ביצועים

 

בחינת התוצאות השנתיות של הביצועים מוכיחות כי מודל האופטימיזציה שניתחנו עובד. התוצאות שלנו ל-2015 מראות על חיסכון ממוצע של עשרות אחוזים בעלויות המשכנתא ללקוחות.

 

 

סוף שנה הינו מועד טוב לביצוע סיכומים.

סיכומי הביצועים שעשינו מראים כי המודלים שפיתחנו עובדים, ועלות המימון של הלוואות לקוחות ירדה באופן דרמטי בעשרות אחוזים.

הצלחנו גם על ידי מודל השכבות להקטין את טווח השינויים החודשיים בעלויות המשכנתא כך שהם נעים ברצועה צרה ואינם חשופים לזעזועים כמקובל.

הוכח פעם נוספת שהידע שווה המון, ואינו נחלת הכלל אלא מצוי אצל המומחים.

אנו מדברים על הפרשי עלויות צפויים (ומתרחשים בפועל) של עשרות אחוזים (אצל כל אחד זה קצת אחרת לפי הנתונים האישיים שלו) עם ממוצע חיסכון של מעל 50% מהעלות הצפויה (תמהיל משכנתא שניתן על ידי בנק ללקוח, מול מודלים שפיתחנו בעזרת המודלים שלנו).

...קרא עוד
bottom of page