top of page

תשובות לשאלות ששואלים

המענה בעברית ל-FAQ הוא השמש - שאלות שמרבים לשאול.

כאן יוצגו תשובותנו לשאלות שנשאלות בתדירות גבוהה על מנת לאפשר מענה מיידי לקורא.

​מה זה אׁמְנָה, מה הסיפור של השם הזה?

שואלים אותנו מה מקור השם אׁמְנָה (בכתיב מלא -אומנה), אז זהו שיש בו כוונה וריבוי משמעויות.

הסיפור - כשחיפשנו שם לפעילות, רצינו שיהיה שם משמעותי, לא א.א.א.שירותי תוכן, ולא א.ב.ב משה המומחה.

במסגרת מחקר השם, ניסינו להגדיר טוב יותר מה אנחנו רוצים להעניק, מה אנחנו רוצים לייצג ועוד הרבה למה.

עם סיום השלב, הרווחנו את הצהרת הכוונות שלנו מוגדרת ומנוסחת, ממש מצפן לעשייה שכולנו מאוחדים מאחוריו ומחוייבים לו.

 

ניסוח הצהרת הכוונות (Mission Statement), שחוץ מבְלָה, בְלָה שתולים על הקיר, איפשרה את השלב הבא - מציאת מילה אחת משמעותית שתגדיר טוב את הדברים. אחרי נבירה בהמון מילונים שונים, נמצאה במילון מעות - מילון מונחים בנושאי מקרקעין המילה אוֹמְנָה.  שמשמעותה: בלועזית: backrest / pier, ובעברית:

1. עמוד חזק למשען, עמוד הנושא את קורות הבניין או את קשת הבניין (גם מסעד).

2. בעיצוב מבנים, עמוד ארכיטקטוני בעל כותרת, קנה ובסיס המשמש לקישוט, או לנשיאת עומס.

וואו זה גם מתחום הבניין, גם מייצג את הרעיון של משען מקצועי, גם מרכיב שבלעדיו הבניין יכול להתמוטט...

גם ב"מילון השפה העברית" של יהודה גור (י. גרזובסקי) הוצאת "דביר" 1944 מפורשת המילה כ- מסעד, עמוד למשען

משמעות נוספת (אמרנו שאנחנו מחפשים פולי מורפיות וכנראה מוכרת יותר בציבור הרחב) הינה המשמעות של - משפחה שקיבלה ילד כדי לגדל ולאמץ כאילו הוא שלהם (לרוב תמורת שכר). כמוגדר בויקיפדיה

אז יש לנו שם לפעילות שמייצג את מה שאנחנו:

א. מקצוענות ויציבות כשל העמוד;

ב. תמך מקצועי ללקוחות בהתמודדותם עם נושא שהוא כסינית מצויה לרוב רובו של הציבור.

ג. עוצמה הנובעת מהידע הרב שאנו לומדים ומיישמיםכל העת;

ד. אמינות ביצועים המכירה באחריות הרבה של עיסוק בנושא הגדול הזה

ה. שם הקשור לתחום הבניה והדלא ניידי,

ו. עוד רעיונות שתומכים בעיקר כפי שהוסבר.

 

קוריוז - כשבאנו לרשום שם לאתר במרשם האינטרנט, השם אׁמְנָה היה פנוי כי הוא ייחודי ואף אחד לפנינו לא רשם אותו, כיף.

 

 

 

01

bottom of page