top of page

הלחץ מכריע את הישראלי. הוא לא מנהל את הלוואת המשכנתא שלו

הנושא של התעלמות הישראלים מהלוואות המשכנתא שלהם מטריד אותנו כל הזמן.

נתוני בנק ישראל מראים כי פחות מ-5% מהישראלים ממחזרים את הלוואות המשכנתא שהם, בה בשעה שבחינת עומק של משכנתאות שאנו מבצעים מראה כי 92% צריכים היו למחזר! (הפעולה חוסכת להם הרבה מאד כסף).

במסגרת חיפוש תשובות לאירוע הדרמטי הזה אנו קוראים המון לחפש תשובות.

אחת הכתבות שלכדו את עינננו הינה כתבת ראיון עם פרופ' אלדר שפיר שהתפרסמה בעיתון הארץ מציגה כמה הסברים טובים.

האנלוגיה של שפיר ללחץ הינה כלהלן: "כשאנחנו חושבים על קבלת החלטות, אנחנו חושבים על עלות־תועלת. וחישוב עלות־תועלת, מטבע הדברים, מביא בחשבון שיש לך רוחב פס. אם אין לי זמן ואין לי ראש ויש מיליון דברים, אני לא עושה עלות־תועלת".

נציין כי פעולות בקרה שמבוצעות לבעלי הלוואות משכנתא קיימות על ידי מומחים מעודכנים בחומר, מייעלות את עלותן ללקוח בטווח של בין 30%-80% מהעלות המתוכננת במסלולים הקיימים!

המשך בקרה שוטף, צפוי להניב עוד עשרות אחוזים במהלך חיי הלוואת המשכנתא.

זה לא קסם, זאת התמקדות בהשגת תוצאות.

bottom of page